CEIDG – zasady rejestracji działalności gospodarczej online

CEIDG – zasady rejestracji działalności gospodarczej online

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG to baza przedsiębiorców, działających jako osoby fizyczne na terenie RP. System powstał w 2011 roku po to, by ułatwić zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, także przez Internet.

Jak złożyć wniosek?

Specjalnie przygotowany formularz opatrzony podpisem można przesłać przez:
– Internet wykorzystując podpis elektroniczny lub profil zaufany (tańszy i mniej problemowy jest profil zaufany do założenia na stronie ePUAP, do weryfikacji w UM, ZUS, US)
– Internet i podpisanie w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy (wniosek odszukany zostanie po kodzie, wydrukowany i przedłożony przedsiębiorcy do podpisu)
– papierowo bezpośrednio w wydziale ewidencji działalności gospodarczej urzędu miasta czy gminy
– papierowo za pośrednictwem poczty, z notarialnym potwierdzeniem podpisu przedsiębiorcy.

Każdy wniosek o wpis CEIDG stanowi jednocześnie wniosek o wpis REGON, zgłoszenie do US, oświadczenie o wybranej formie opodatkowania, zgłoszenie/zmianę płatnika składek w ZUS czy oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia KRUS. System CEIDG zawiera wyszukiwarkę kodów PKD, by odpowiednio określić obszar działalności nowopowstającej firmy, czy też rozszerzenia obecnej działalności.
Rozpoczynając działalność gospodarcza przedsiębiorca musi określić w jaki sposób będzie rozliczał się z fiskusem, czy skorzysta z preferencyjnych, niskich składek ZUS oraz oświadcza, że wobec jego osoby nie ma orzeczeń zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dzięki integracji systemu CEIDG nie ma potrzeby załatwiania wszelkich papierkowych formalności we wszystkich urzędach, do których mamy obowiązek zgłosić fakt prowadzenia działalności. Urzędy mają wgląd w aktualne wpisy, co zdecydowanie ułatwia prowadzenie wszelkich czynności związanych z prawidłową obsługą prowadzącego działalność gospodarczą. Aby dane były poprawne warto każdorazowo, w przypadku zmian, aktualizować wszelkie zapisy w CEIDG w ten sam sposób, co podczas zakładania firmy – radzi ekspert portalu investto.pl.