Kredyt dla przedsiębiorcy – formalności

Kredyt dla przedsiębiorcy – formalności

Każdy potencjalny kredytobiorca poddawany jest ocenie, głownie mającej na celu określenie zdolności kredytowej i ryzyka bankowego. Podobnie sytuacja ma się w przypadku przedsiębiorcy starającego się o kredyt. Aby uzyskać pożyczkę musi on przedstawić wiele więcej dokumentów niż na przykład osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Bardzo duże znaczenie ma forma opodatkowania. Banki przychylniej traktują tych, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych. Analityk bankowy, na podstawie danych, jest w stanie określić miesięczne dochody i wydatki przedsiębiorcy i jednocześnie określić jego wiarygodność i zdolność kredytową. Rodzaj i liczba dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku kredytowego zależne są od wewnętrznej polityki banku i formy prowadzonej działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorcy rozliczającego się za pomocą KPiR wymagane są albo książka za rok bieżący, albo zaświadczenie z US o dochodzie za rok bieżący. Osoby, które wybrały ryczałt, będą zobligowane przedłożyć PIT za rok poprzedni, a w formie karty podatkowej – decyzję o jej wysokości. Oprócz dokumentacji podatkowej przedsiębiorca musi przedstawić:

– zeznania podatkowe
– zaświadczenie o numerach NIP i Regon
– dokumentacje rejestrową firmy (wis do ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z KRS, w przypadku spółek także umowę spółki i oświadczenie o wysokości udziałów)
– zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i względem ZUS
– wyciąg z rachunku bankowego firmowego za wskazany okres (zwykle z 3, 6 lub 12 ostatnich miesięcy).
– zobowiązania, harmonogramy spłat.

Wszystkie dokumenty bank wykorzysta do oceny aktualnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa, a ta będzie miała wpływ na decyzje kredytową. O wiele trudniej dokonać takiej analizy w przypadku osób na ryczałcie, czy karcie podatkowej, choć w przypadku zasad ogólnych opodatkowania obraz faktycznej kondycji firmy też nie będzie dokładny. Stąd przedsiębiorca musi udowodnić, że stać go będzie w najbliższym czasie na regulowanie zobowiązań.

Obecnie już nawet młode przedsiębiorstwa mają szanse na uzyskanie kredytu, np. na rozwój firmy (sprawdź najnowsze oferty kredytów dla małych firm). Procedury są bardziej skomplikowane, ale nie niemożliwe do przejścia. Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z procedurą konkretnego banku dotyczącą procesu kredytowania firm. Pozwoli to zgromadzić dokumenty, przygotować się do negocjacji i oszczędzi czas, jednocześnie zwiększając szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku, w jak najkrótszym terminie.