Kredyt hipoteczny z rodzicami – plusy i minusy

Kredyt hipoteczny z rodzicami – plusy i minusy

Jednym z rozwiązań stosowanych w celu podwyższenia zdolności kredytowej jest zaciąganie kredytu z osobami o lepszej i bardziej stabilnej sytuacji zawodowej, z nienaganną historia kredytową, zwykle z rodzicami. Coraz częściej młode osoby starają się usamodzielnić i decydują się na kredyt hipoteczny. Niestety zobowiązania łączone niosą za sobą pewne ryzyko. Jakie?
Poza zaletami, do jakich niewątpliwie zaliczyć można zwiększenie zdolności kredytowej (oblicz zdolność kredytową na informacjakredytowa.com) i szanse na uzyskanie kredytu w wyższej kwocie są i minusy takich decyzji kredytobiorców. Zwykle osoby starsze, w tym przypadku rodzice, cieszą się nieposzlakowaną opinią, spłacali swoje zobowiązania zawsze na czas, mają stałe zatrudnienie, lepsze zarobki i stabilną sytuację finansową. Zaciągając wspólnie z młodymi kredyt hipoteczny, na wiele lat i pokaźną sumę nieco ryzykują. Są bowiem odpowiedzialni za spłatę tak samo, jak dzieci, którym pomogli. Gdy pojawią się problemy ze spłatą zobowiązani będą do uregulowania zaległych rat.

Warto zaznaczyć, że wiek kredytobiorców ma wpływ na okres, na jaki bank jest skłonny udzielić kredytu. Mając lat 25-35 możliwe jest rozłożenie spłaty na 30 lat. W przypadku gdy jeden kredytobiorca ma ok. 50 lat to raczej na taki długi okres kredytu nie uzyskamy, więc i miesięczna rata do spłaty będzie wyższa. Zwykle banki wymagają, by na koniec okresu spłaty kredytobiorca miał nie więcej niż 65-75 lat. Dlatego kredyty zaciągane z rodzicami nie przekraczają często 15-20 lat spłaty.

Oczywiście przed podjęciem decyzji o wspólnym zaciągnięciu kredytu na zakup pierwszego, wymarzonego mieszkania należy zestawić wszelkie za i przeciw. Często młode osoby nie mają stałej umowy o prace (proceder zawierania przez pracodawców umów śmieciowych nadal istnieje), historii kredytowej i odpowiednio wysokich zarobków. Mimo skróconego okresu spłaty kredytu może to być jedyne wyjście. Analiza możliwości finansowych teraz i w przyszłości też powinna być jednym z punktów rozważań. Trzeba pamiętać, że w przypadku każdego kredytu istnieje możliwość aneksowania umowy i np. podwyższenia raty i skrócenia okresu spłaty gdy sytuacja materialna będzie korzystna, albo w druga stronę – obniżyć ratę i wydłużyć okres spłaty. Zwykle te operacje są płatne, ale lepsze to, niż zaniechanie spłat. Jeśli zaczniemy zarabiać więcej można, po upływie określonego czasu, spłacić kredyt bez ponoszenia większych kosztów z tego tytułu – trzeba tylko interesować się tym, co bank ma nam do zaoferowania.