Kredyt technologiczny dla firm

Kredyt technologiczny dla firm

Na rynku jest wiele firm, które są zainteresowane wdrożeniem nowoczesnych technologii, ale najczęściej nie posiadają one odpowiednich środków finansowych na zrealizowanie inwestycji. Dlatego też, na przeciw oczekiwaniom małych i średnich firm w zakresie pozyskania środków na wdrożenie nowoczesnych technologii wychodzą banki oferujące kredyty technologiczne.

Co to jest kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny to kredyt skierowany do firm, które chcą uzyskać dofinansowanie na wdrożenie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań związanych m.in. z procesami produkcyjnymi. Warunkiem koniecznym dla uzyskania kredytu technologicznego jest przeznaczenie kredytu na zakup lub wdrożenie nowoczesnych technologii.  Przedmiotem kredytowania  przez bank może być wykonanie projektów wdrożenia nowoczesnych technologii, zakup lub modernizacja środków trwałych (rozwiązania innowacyjne na skalę kraju lub świata). Wprowadzenie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań następuje między innymi wtedy, gdy wykorzystując taką samą ilość materiałów, surowców czy energii elektrycznej do produkcji firma wytwarza procentowo większą liczbę produktów, co powoduje, że produkcja staje się bardziej efektywna i następuje bardziej racjonalne gospodarowanie surowcami. Każde takie rozwiązanie, które powoduje zmianę lub udoskonalenie linii produkcyjnej może zostać uznane za rozwiązanie innowacyjne. Wdrożenie nowoczesnych technologii często znacząco wpływa na szeroko rozumianą poprawę stanu środowiska naturalnego, np. na zwiększenie racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i także może zostać uznane za rozwiązanie innowacyjne objęte możliwością pozyskania kredytu technologicznego.

Pozyskanie kredytu technologicznego jest możliwe w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Kredyt technologiczny oferuje w Polsce kilka banków współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego który pełni w tym działaniu rolę Instytucji Wdrażającej. Kredyt technologiczny jest skierowany do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które posiadają zdolność kredytową (oblicz zdolność kredytową w portalu informacjakredytowa.com). Dlaczego zdolność kredytowa jest tak ważna? Dlatego, że pozyskanie i wdrożenie kredytu technologicznego różni się od pozyskania dotacji. Beneficjent, który zamierza wprowadzić nowe rozwiązanie lub innowacyjną technologię musi po złożeniu wniosku o dofinansowanie wziąć kredyt na jej sfinansowanie, a dopiero po wdrożeniu zakładanego w projekcie rozwiązania może ubiegać się o tzw. premię technologiczną, czyli premię, która zostanie przeznaczona na spłatę  kredytu.

W ramach kredytu technologicznego można uzyskać wsparcie finansowe na realizację inwestycji technologicznych, do których zalicza się: zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii/rozwiązania innowacyjnego stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat, co zaowocuje wytwarzaniem nowych lub znacząco ulepszonych towarów – dzięki zmianie technologicznej, lub świadczenie usług na wyższym poziomie. Z dofinansowania w postaci kredytu technologicznego może skorzystać każdy mikro, mały lub średni przedsiębiorca, który nie prowadzi działalności gospodarczej w ramach takich sektorów jak: hutnictwo żelaza i stali, włókna syntetyczne, górnictwo węgla oraz rybołówstwo.

Korzystne warunki kredytowe zachęcają wielu właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do skorzystania z kredytu  technologicznego. Dzięki niemu mogą oni unowocześnić swoje zakłady, zwiększyć produkcję, a ostatecznie wytwarzać towar o wyższe j jakości lub znacząco zmniejszyć koszty produkcji. Pozyskanie kredytu technologicznego umożliwia unowocześnienie przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii i rozwiązań, ale przede wszystkim wpływa na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa w skali kraju i/lub świata.