Prawa policjantów podczas kontroli drogowej

Każdy kierowca powinien znać swoje prawa oraz obowiązki podczas kontroli drogowej, ale równocześnie orientować się jakie prawa i obowiązki posiada funkcjonariusz drogówki. Kontrola drogowa nie jest zbyt przyjemnym zdarzeniem, gdyż wiąże się ryzykiem otrzymania mandatu oraz punktów karnych. Nawet jeżeli nie złamaliśmy żadnych przepisów kodeksu drogowego i stan techniczny naszego pojazdu jest dobry, większość z nas podczas kontroli ma obawy i wątpliwości. Aby uniknąć takiej sytuacji, warto znać prawo.

Możemy nie przyjąć mandatu

Każdy kierowca, który nie zgadza się na przyjęcie mandatu drogowego, może dochodzić swoich racji przed sądem. Jeżeli funkcjonariusz zdecydował się wypisać nam mandat, a my nie czujemy się winni zarzucanego nam przewinienia, mamy prawo dowieść w sądzie swojej niewinności. Pamiętajmy, że policjant może nas zatrzymać bez względu na to, czy jest umundurowany, czy nie, przy czym nieumundurowany może to zrobić tylko na terenie zabudowanym.

Zatrzymanie pojazdu

Jeżeli policjant jest umundurowany, może zatrzymać pojazd za pomocą ruchu ręki lub tzw. lizaka. W przypadku, gdy nie ma munduru, powinien użyć lizaka. Gdy widoczność jest ograniczona, jest zobowiązany do zastosowania latarki z czerwonym światłem. Funkcjonariusze dokonujący zatrzymania w radiowozie lub innym pojeździe policyjnym powinni użyć sygnalizatora świetlnego i dźwiękowego.

Uprawnienia policji podczas kontroli

Policjant może zażądać od nas wyłączenia silnika, okazania prawa jazdy, polisy OC, dowodu rejestracyjnego oraz dowodu osobistego lub podejścia do radiowozu w celu sprawdzenia trzeźwości. Może również sprawdzić stan techniczny naszego pojazdu oraz go przeszukać, jeżeli jest to uzasadnione. Gdy funkcjonariusz poprosi nas o otworzenie bagażnika, jesteśmy zobowiązani to zrobić, gdyż ma takie prawo i nie musi mieć specjalnej zgody na tego typu czynność.

Pamiętajmy, że każdy policjant jest zobowiązany do podania swojego stopnia, imienia i nazwiska oraz wskazania przyczyny zatrzymania, a także przedstawienia swojej legitymacji służbowej.