Leasing pojazdów to coraz częściej wybierana opcja pozyskania samochodu przez przedsiębiorców. Jakie są rodzaje leasingu, jak wybrać ofertę i na co zwrócić uwagę? W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Definicja leasingu pojazdów

Leasing to umowa cywilnoprawna, w której uczestniczą dwie strony: leasingodawca, czyli osoba finansująca, i leasingobiorca, czyli osoba korzystająca z pojazdu. Leasing polega na przekazaniu przez firmę leasingową leasingobiorcy wybranego przez niego pojazdu, ale nie staje się on własnością leasingobiorcy. Jest to specyficzna forma wejścia w posiadanie samochodu, mieszcząca się pomiędzy kredytem a dzierżawą.

Rodzaje leasingu

Leasing samochodowy dzieli się przede wszystkim na leasing operacyjny i leasing finansowy dla firm. Leasing operacyjny pozwala przedsiębiorcom zaliczyć 100% raty leasingowej do kosztów uzyskania przychodu (również opłatę wstępną), a podatek VAT jest rozłożony na raty. W przypadku leasingu finansowego, przedmiot leasingu jest traktowany jako własność leasingobiorcy, co oznacza, że może on amortyzować samochód.

Wybór oferty leasingu

Wybierając ofertę leasingu, warto zwrócić uwagę na kilka czynników. Przede wszystkim warto zdecydować się na leasing samochodu nowego lub używanego. W przypadku leasingu używanych pojazdów, zazwyczaj nie mogą one być zbyt stare – zwykle 5-6 letnie, choć są wyjątki od tej ogólnej zasady.

Warto sprawdzić, czy oferta leasingu jest oparta o stałą czy zmienną marżę. Zmienna marża jest zdecydowanie najczęściej stosowana i oparta o WIBOR 1M lub 3M (dla leasingu w walutach będzie to EURIBOR lub LIBOR). Wysokość przyjętego WIBOR-u czy EURIBOR-u wpływa na ratę leasingową, dlatego warto wziąć to pod uwagę podczas analizy ofert.

Czynników wpływających na koszt leasingu jest wiele, m.in. wartość samochodu, długość umowy, opłata wstępna czy ewentualne koszty dodatkowe. Przed podjęciem decyzji warto przeanalizować różne oferty dostępne na rynku i dokładnie sprawdzić warunki umowy.

Na co zwrócić uwagę?

Przy wyborze oferty leasingowej należy wziąć pod uwagę kilka istotnych aspektów:

Opłata wstępna – to część wartości samochodu, którą leasingobiorca wpłaca na początek umowy. Im wyższa opłata wstępna, tym niższe będą kolejne raty leasingowe.

Długość umowy – okres, na który zostaje zawarta umowa leasingowa. Wydłużenie okresu leasingu zwykle oznacza niższe raty, ale może też wiązać się z wyższymi kosztami całkowitymi.

Koszty dodatkowe – warto sprawdzić, czy oferta leasingu obejmuje wszystkie koszty związane z korzystaniem z samochodu. Należy pamiętać o takich opłatach, jak ubezpieczenie, przeglądy techniczne czy ewentualne naprawy.

Ustalenie wartości wykupu – w przypadku leasingu operacyjnego, wartość wykupu samochodu może być ustalona na początku umowy. W przypadku leasingu finansowego, wartość wykupu jest równa pozostałej części wartości amortyzacyjnej.

Warunki przedterminowego zakończenia umowy – warto sprawdzić, jakie są możliwości i koszty związane z przedterminowym zakończeniem umowy leasingowej.

Prawo do odliczenia VAT – w przypadku leasingu operacyjnego, przedsiębiorcy mają prawo do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych, co jest istotnym czynnikiem wpływającym na koszt usługi.

Leasing pojazdów to popularna opcja dla przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać samochód do swojej firmy. Przed podjęciem decyzji o leasingu, warto zapoznać się z różnymi ofertami na rynku oraz wziąć pod uwagę aspekty, takie jak opłata wstępna, długość umowy, koszty dodatkowe, wartość wykupu, warunki przedterminowego zakończenia umowy oraz prawo do odliczenia VAT. Analiza tych czynników pozwoli wybrać najlepszą opcję leasingu dostosowaną do potrzeb i możliwości finansowych firmy.