Podatek od spadków i darowizn: Jakie zmiany czekają nas w 2023 roku?

W 2023 roku wprowadzone zostaną istotne zmiany w podatku od spadków i darowizn. Związane są one z podwyższeniem kwot wolnych od podatku, co wpłynie na obowiązek podatkowy wielu osób. W niniejszym artykule przyjrzymy się tym zmianom, jak również omówimy najważniejsze aspekty dotyczące opodatkowania spadków i darowizn.

Zmiany w kwotach wolnych od podatku

W myśl proponowanych zmian, które mają wejść w życie 1 lipca 2023 roku, kwoty wolne od podatku będą wynosić:

36 120 zł od jednej osoby lub 108 360 zł od wielu osób, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
27 090 zł od jednej osoby lub 81 270 zł od wielu osób, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej.

W praktyce oznacza to, że kwoty wolne dla I grupy podatkowej (najbliżsi krewni) wzrosną niemal 3,5-krotnie (z 10 434 do 36 120 zł dla kwot od jednej osoby) oraz 5-krotnie dla kwot przekazanych przez kilka osób z I grupy podatkowej (z 20 868 zł do 108 360 zł). To pierwsza tak znacząca zmiana w przepisach w ciągu ostatnich 20 lat.

Proces legislacyjny

Nowelizacja przepisów ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, ale zmienione przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn zaczną obowiązywać od 1 lipca 2023 roku. Aktualnie nowelizacja przechodzi przez dalsze prace legislacyjne w Senacie.

Obowiązek podatkowy

Warto przypomnieć, że obowiązek podatkowy od spadku i darowizny powstaje, gdy ich wartość przekracza kwoty wolne od podatku dla konkretnej grupy podatkowej. Jeżeli wartość spadku lub darowizny nie przekracza tych kwot, obowiązek podatkowy nie powstaje.

Wcześniejsze zmiany

Przed wprowadzeniem planowanych zmian w 2023 roku, już w 2022 roku nastąpiło podwyższenie kwot wolnych oraz przedziałów skali podatkowych o 8,27%, zgodnie ze wzrostem cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku. Nowe zasady dotyczyły darowizn i spadków, dla których obowiązek podatkowy powstał od 13 października 2022 roku. Wówczas rozporządzenie Ministra Finansów wprowadziło zmiany, podnosząc dotychczasowe progi podatkowe w podatku od darowizn z 10 278 zł do 11 128 zł oraz z 20 556 zł do 22 256 zł.

Grupy podatkowe

Warto przypomnieć, że w podatku od spadków i darowizn wyróżniamy trzy grupy podatkowe. Grupy te determinują wysokość podatku oraz kwoty wolne od podatku:

I grupa podatkowa obejmuje najbliższych krewnych, takich jak małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo;
II grupa podatkowa obejmuje dalszych krewnych, tj. dalsze niż rodzeństwo, a także osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z podatnikiem przez co najmniej 5 lat przed nabyciem spadku lub darowizny;
III grupa podatkowa obejmuje pozostałe osoby.

Szkolenia i wyjaśnienia

Ze względu na zmiany wprowadzone w podatku od spadków i darowizn, w 2023 roku organizowane są szkolenia dotyczące nowych przepisów. Podczas tych szkoleń eksperci z Ministerstwa Finansów wyjaśniają, czy zawsze otrzymanie darowizny lub nabycie spadku wiąże się z obowiązkiem podatkowym w podatku od spadków i darowizn oraz jakie są aktualne zasady opodatkowania.

Podsumowanie

W 2023 roku wprowadzone zostaną istotne zmiany w podatku od spadków i darowizn. Najważniejsza z nich dotyczy podwyższenia kwot wolnych od podatku dla I i II grupy podatkowej. Zmiany te są wynikiem długotrwałych procesów legislacyjnych oraz dążenia do dostosowania przepisów do rzeczywistości gospodarczej. W związku z tym, warto śledzić najnowsze informacje oraz uczestniczyć w szkoleniach dotyczących opodatkowania spadków i darowizn, aby być na bieżąco z obowiązującymi przepisami.