Powszechny Zakład Ubezpieczeń, jako jedna z wiodących firm ubezpieczeniowych w Polsce, oferuje szeroką gamę ubezpieczeń dla klientów indywidualnych i firm. Wśród dostępnych opcji znajdują się ubezpieczenia na życie, komunikacyjne, dla wspólnot i spółdzielni, turystyczne oraz dla seniorów. PZU dba również o przyszłość finansową swoich klientów, proponując oszczędzanie w ramach IKE i IKZE.

Lista oddziałów PZU SA:

Ubezpieczenia na życie

PZU oferuje kilka opcji ubezpieczeń na życie, takich jak ubezpieczenie terminowe, bezterminowe, ochronne oraz posagowe. Każda z tych polis różni się zakresem ochrony oraz warunkami umowy.

Ubezpieczenie komunikacyjne

PZU oferuje również ubezpieczenie OC, które jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Cena ubezpieczenia OC w PZU zaczyna się już od 334 zł rocznie.

Ubezpieczenia dla wspólnot i spółdzielni

PZU proponuje kompleksowe ubezpieczenia dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego. Ochrona obejmuje m.in. ochronę majątku od ryzyka zniszczenia lub utraty (np. w następstwie żywiołów), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, OC władz zarządu i inne.

Ubezpieczenia turystyczne

Firma PZU oferuje ubezpieczenie turystyczne Wojażer, które można zakupić na dowolną liczbę dni. Jest to szczególnie korzystne dla osób, które planują krótkie wycieczki.

Ubezpieczenia dla seniorów

PZU nie zapomina o klientach starszych, oferując im ubezpieczenia na życie specjalnie dostosowane do ich potrzeb. Pomimo powszechnie spotykanej opinii, że osiągnięcie dojrzałego wieku utrudnia skorzystanie z ochrony ubezpieczeniowej, PZU stawia na dostosowanie oferty do potrzeb osób starszych.

Ubezpieczenia upraw

PZU oferuje również ubezpieczenia upraw z dopłatą z budżetu państwa, co pozwala rolnikom na zmniejszenie kosztów ubezpieczenia. Limit przyznany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozwala na skorzystanie z dopłat do składek dla każdego zainteresowanego ofertą w PZU.