Ceny gazu dla firm – czy zbliżają się obniżki?

W ostatnich miesiącach ceny gazu dla firm w Polsce były tematem szeroko dyskutowanym. Wiele przedsiębiorstw zmagających się z rosnącymi kosztami energetycznymi z niecierpliwością oczekiwało obniżek. Czy ich oczekiwania zostały spełnione? Jak zmiany cenowe wpłynęły na sytuację polskiego rynku gazu?

W marcu 2023 roku spółka PGNiG Obrót Detaliczny, należąca do Orlenu, ogłosiła obniżkę cen gazu dla małych i średnich przedsiębiorstw, które korzystają z cennika Gaz dla Biznesu. Nowa cena wynosi 353 zł/MWh, co oznacza spadek o 55% w porównaniu do stawek obowiązujących na początku 2023 roku. To już druga taka decyzja od początku roku – styczniowa obniżka wyniosła 18,04% i spowodowała spadek cen do 650 zł/MWh.

Celem obniżek jest stabilizacja sytuacji gospodarczej oraz wsparcie polskich firm korzystających z gazu. Prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek, zapowiedział, że obniżka cen gazu o 55% ma dotyczyć klientów biznesowych rozliczających się w oparciu o cennik Gaz dla Biznesu PGNiG Obrót Detaliczny. Obniżka cen o 55,5% w stosunku do cen z początku 2023 roku i o 45,7% w stosunku do cen z połowy stycznia wprowadzona została 15 marca 2023 roku.

Te zmiany cenowe wpłynęły na sytuację tysięcy polskich firm, nie tylko małych i średnich przedsiębiorstw. Piekarnie i cukiernie, które są tzw. klientami cennikowymi, również skorzystały na obniżkach. Zgodnie z nowelizacją ustawy przewidującej dopłaty, od 1 kwietnia 2023 roku te podmioty zapłacą 200 zł 17 groszy za MWh do końca roku, korzystając z obniżonych względem cen rynkowych stawek.

Należy zwrócić uwagę, że obniżki cen gazu nie dotyczą jednak wszystkich odbiorców. Warto dokładnie sprawdzić, czy dana firma może skorzystać z obniżonych stawek, zanim podejmie decyzje dotyczące umów i planów energetycznych.

Wprowadzenie obniżek cen gazu dla firm to krok w kierunku stabilizacji sytuacji gospodarczej w Polsce. Utrzymywanie niższych cen gazu może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym. Niższe koszty energii gazowej przekładają się na obniżenie kosztów produkcji, co z kolei może pozytywnie wpłynąć na ceny oferowanych przez firmy towarów i usług. W efekcie, polskie przedsiębiorstwa mogą stać się bardziej atrakcyjne dla klientów oraz potencjalnych inwestorów.

Obniżki cen gazu dla firm mogą również przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, gdyż spadek cen tego paliwa może zmotywować przedsiębiorstwa do inwestowania w technologie oparte na gazie ziemnym, który jest paliwem o niższej emisji CO2 niż np. węgiel. W dłuższej perspektywie może to przyczynić się do realizacji celów klimatycznych Polski oraz Unii Europejskiej.

Warto jednak pamiętać, że obniżki cen gazu dla firm mogą być czasowo ograniczone, a sytuacja na rynku energetycznym może ulec zmianie. W związku z tym przedsiębiorstwa powinny śledzić sytuację na rynku oraz bieżące informacje dotyczące cen energii, aby móc dostosować się do ewentualnych zmian.

Podsumowując, wprowadzenie obniżek cen gazu dla firm przyczyniło się do stabilizacji sytuacji gospodarczej w Polsce, zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wsparcia branży piekarniczej i cukierniczej. Obniżki cen gazu mogą również wpłynąć pozytywnie na realizację celów klimatycznych, jednak przedsiębiorstwa powinny pozostać czujne i obserwować sytuację na rynku, aby móc dostosować się do ewentualnych zmian.