System CRM Berberis w FM Banku

System CRM Berberis w FM Banku

BIZ Bank postawił na bankowość relacyjną, co oznacza, że wciąż poszukuje nowych form nawiązywania i zacieśniania związków z Klientem. Poza dobrym rozpoznaniem potrzeb mikroprzedsiębiorców, BIZ Bank stawia na profesjonalną i przyjazną dla Klienta obsługę. Z tego powodu wyodrębnił w swoich oddziałach Opiekunów Klienta, którzy zajmują się jedynie bieżącą współpracą z Przedsiębiorcami.

Berberis będzie jeszcze silniej wspierał pracę Opiekunów Klientów niż dotychczas wykorzystywane w Banku oprogramowanie CRM.

W centrum naszej uwagi stoi zawsze Klient. Naturalną konsekwencją takiego podejścia jest wdrożenie nowoczesnego, dynamicznego CRM – rozumianego jako zdobywanie i utrzymywanie Klientów poprzez efektywne i wydajne zarządzanie wzajemnymi relacjami. System ten traktujemy jako długofalową strategię polegającą na kształtowaniu relacji z Klientem od momentu jej inicjacji do pozyskania jego lojalności – mówi Michał Zielke wiceprezes Zarządu FM Banku. Nowe oprogramowanie ma zapewnić stałe monitorowanie życia Klienta w banku, stanu jego biznesu i potrzeb, poprawę obsługi klienta i jego utrzymanie – dodaje. Berberis zapewni nam wiedzę o potrzebach Klienta, ale co ważniejsze gwarantuje naszemu Przedsiębiorcy wartość dodaną, ponieważ możemy dopasować „szyte na miarę” produkty bankowe – podkreśla Michał Zielke.

BMS Creative oferuje systemy informatyczne klasy ERP, CRM i BPM. Zajmuje się również wdrożeniami, integracją, usługami serwisowymi oraz doradztwem w dziedzinie informatyki. W swojej ofercie posiada również specjalistyczne narzędzie do analizowania i eksplorowania danych (data mining) oraz świadczy odpowiednie usługi z jego wykorzystaniem.