Sprzedawcę energii elektrycznej może zmienić każdy odbiorca, czyli każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię elektryczną na postawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna. Aby wybrać najtańszą ofertę należy dokładnie przeanalizować ofertę dotychczasowego sprzedawcy i oferty innych sprzedawców, biorąc pod uwagę nie tylko proponowaną cenę, ale także inne warunki, takie jak na przykład opcje płatności, okres obowiązywania umowy i warunki wypowiedzenia.

W chwili obecnej w Polsce działają następujący dystrybutorzy energii (OSD):
ENERGA-Operator S.A.
– ENEA Operator Sp. z o.o.
– RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
TAURON Dystrybucja S.A.
– PGE DYSTRYBUCJA S.A.
i bardzo wielu sprzedawców, którzy oferują różne ceny prądu. Pamiętaj nie jesteś „przywiązany” do aktualnego sprzedawcy energii elektrycznej, jeśli uznasz, że oferta innego sprzedawcy, działającego na terenie Twojego OSD jest atrakcyjniejsza od obecnej, możesz bezpłatnie dokonać zmiany sprzedawcy.