Ubezpieczenie lokalu firmowego

Ubezpieczenie lokalu wykorzystywanego o prowadzenia działalności gospodarczej staje się coraz bardziej popularne. Klienci wybierają pakiety ubezpieczeniowe świadomie i dostosowują rodzaj ubezpieczenia o profilu działalności. Na ogół towarzystwa ubezpieczeniowe oferują klientom biznesowym ubezpieczenia od najpowszechniejszych ryzyk. Dotyczą one zazwyczaj nie tylko samego lokalu na wypadek szkody spowodowanej przez pożar, zalanie, włamanie ale i wyposażenia. Przedsiębiorcy zabezpieczają się też na wypadek szkody powstałej w stosunku do osób trzecich.

W zależności od działalności warto zastanowić się, czy ubezpieczeniem należy objąć tylko lokal, w którym wykonywana jest działalność, czy też przynależące inne lokale, np. garaż, piwnice itp. Każde zdarzenia szczegółowo opisują ogólne warunki ubezpieczenia, z którymi przed podpisaniem polisy warto się zapoznać, zwłaszcza w części dotyczącej wyłączeń. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej często pomijane, a raczej konieczne w przypadku lokalu, który sąsiaduje z innymi. Taka opcja pozwoli na pokrycie ewentualnej szkody związanej z użytkowaniem lokalu w stosunku do osób trzecich (np. ubezpieczyciel pokryje koszty remontu po zalaniu sąsiada itp.)

W przypadku firmy warto zabezpieczyć też wyposażenie jak meble, sprzęt biurowy, komputery, nośniki danych, maszyny czy gotowe produkty lub materiały wykorzystywane w produkcji. Umowa może gwarantować także ubezpieczenie wartości pieniężnych (czeki, weksle, papiery wartościowe czy złoto), elementy reklamowe, czy własność pracowników. W zależności od lokalizacji i branży można ubezpieczyć szyby, banery reklamowe, inne oszklenia. Często spotyka się ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych, a więc koszty wykończenia i adaptacji pomieszczeń.

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się wynajmem lokali powinni rozważyć ubezpieczenie od utraty czynszu lub ponoszenia kosztów najmu zastępczego budynku/lokalu. W zależności od potrzeb rynek ubezpieczeń wprowadza coraz więcej możliwości (większość z nich możesz porównać u doradców finansowych Expander). Przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu przedsiębiorca powinien poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z ofertami, porównaniem kilku najlepszych dla niego i, w głównej mierze, określeniem swoich potrzeb i analizą ryzyka. Wówczas można mieć pewność, że w razie powstania szkody nasz majątek firmowy będzie odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z oczekiwaniami, a bez niepotrzebnych kosztów wynikających z ubezpieczenia, którego na dobrą sprawę nie potrzebujemy w konkretnej branży.